📗😘 શાયરી લવર 😘📗 @shayari_____lovers

┈┉━❀꧁ હું સીધો છોકરો ꧂❀━┉┈1k . ┈┉━❀꧁બસ એક તમારા follow🚻 ની તરસ છે ꧂❀━┉┈ . ┈┉━❀꧁બાકી insta😍 તો સરસ‌ છે꧂❀━┉┈ ❤કાઠિયાવાડી શાયર❤

1.0k Followers 598 Following 30 Posts