மௌனமொழி 💙 @mownamozhi

வரி வரிக் கவிதை எழுதும் வலிகள் எழுதா மொழிகள் எனது...!! .. 🌀Admin : @manikandan___gangasalam

7.4k Followers 3 Following 225 Posts