قرقاول رمضانی (@gharghavol_ramzani)

2 weeks ago

به دلیل کمبود جا و مکان در پرورش قرقاول ، میخواهیم قرقاول مولد را در قفس مخصوص تخمگذاری نگهداری کنیم ایا امکان چنین کاری وجود دارد؟ جواب: قبلا در مورد تفاوت مرغ تخمگذار و مولد توضیح دادیم و در جهت تکمیل اطلاعات دوست داران و اتمام حجت به علاقه مندان به پرورش قرقاول باید گفت که نگهداری قرقاول مولد در قفس مخصوص مرغ تخمگذار امکان پذیر نیست. ✅نگهداری قرقاول در قفس باعث ضعیف شدن قرقاولهای مولد و تلفات سنگین و کانیبالیسم شدید به دلیل محدود بودن مکان و تولید تخم بدون نطفه با درصد تلفات زیاد میشود . درصورت استفاده از قفس مدت عمر قرقاول مولد به یک سال هم نمیرسد. ✅✅عزیزان توجه داشته باشند که این قفسهایی که در بازار وجود دارد فقط مخصوص مرغهای تخمگذار هلندی و بلدرچین می باشد که این نوع پرنده ها کانیبالیسم ندارند. ✅استفاده از قفس فقط برای تولید تخم خوراکی میباشد نه برای تخم 🔴⚫️قرقاول_رمضانی⚫️🔴 ❣️کسب اعتماد مشتری ضمانت اینده ی کاری ماست❣️ #hamgam_nnew #شب_مات Tᗴᒪᗴᘜᖇᗩᗰ_Iᗪ : chanel link: https://t.me/qarqavol_ramzani #ایران #ساری #مازندران #قرقاول # #pheasant #تیرنگ #trump #جوجه #پرندگان # #lifeisgood #پرورش_قرقاول #nature #cute #بابل #کرونا #پرندگان_تزیینی #usa #پرندگان #مرغ_بومی #stacks #التدرج_الطاي ٔر ٓقازاده #explorers_insight #logospiration #picoftheday

1 comments